การจัดงานร้อยดวงใจ พลังไทยภาคเหนือ ดับไฟใต้

  
    กองกำลังผาเมืองร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจัดงานร้อยดวงใจพลังไทยภาคเหนือดับไฟใต้ มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร้อยดวงใจ พลังไทยภาคเหนือ ดับไฟใต้ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีพลังมวลชนทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นิสิต นักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประมาณ 30,000 คนเข้าร่วมในพิธีร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว พิธีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีปฏิญาณตนและจุดประทีปโคมไฟ เพื่อส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขโดยเร็ว
นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าที่ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สึกให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้รับรู้ในการรวมพลัง ร้อยดวงใจ พลังไทยภาคเหนือ ดับไฟใต้ ในครั้งนี้โดยทั่วกัน
*********
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม ///// 24 สิงหาคม 2548