ผลกอล์ฟสมัครเล่น สิงห์แม่โจ้ โอเพ่น 2015 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงกรีนซีซั่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสนามกอล์ฟแม่โจ้ แอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น สิงห์ แม่โจ้ โอเพ่น 2015 (The Singha Mae Jo Open 2015) ส่งเสริมกีฬากอล์ฟ และกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่น ระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในภาคเหนือรวม 120 คน สมัครเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น สิงห์ แม่โจ้ โอเพ่น 2015 ที่สนามกอล์ฟแม่โจ้ แอนด์รีสอร์ท อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสนามกอล์ฟแม่โจ้ แอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ และเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีการพัฒนากีฬากอล์ฟอีกด้วย
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทโอเว่อร์ออลโลว์กรอส ได้แก่ สุดยาม จันทราทิตย์ 35–35-70 , ไฟล์ท เอ. ชนะเลิศได้แก่ อิทธศาสตร์ ดำเลิศ 38–36-74 รองอันดับ 1 พิเชษ นันทรัตน์ 36–39-75 , ไฟล์ท บี.ชนะเลิศไดแก่ วรวิทย์ ลีสวัสดิ์ 43-40-83 รองอันดับ 1 สันติ จิรสุดา , ไฟล์ท ซี. ชนะเลิศ ได้แก่ เฮนริค เอนกิส 47-49-9 ,รองอันดับ 1 ชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ 49-48-97 และไฟล์ทเลดี้ ชนะเลิศได้แก่ ชเนตตี วรรณแสน 38-41-79 รองอันดับ 1 อรสา เยเบียง 45-45-90
โดยผู้ชนะเลิศแต่ละไฟล์ท และรางวัลจับฉลากผู้โชคดี หรือ Lucky Draw จะได้สิทธิ์ไปทัวร์แข่งขัน ที่สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชันแนล คันทรีคลับ และสนามกอล์ฟ บูรพากอล์ฟคลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวม 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 นี้
 
11 ตุลาคม 2558 , 16:02 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่