ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนเกษตรกรระวังการระบาดของศัตรูพืชช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่อง

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนเกษตรกรระวังการระบาดของศัตรูพืชและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่อง
พยากรณ์อากาศประจำวัน สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่าน ประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง จึงขอให้ ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ท่าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่อง
พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือตอนบน มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และ มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่และน่าน อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-27 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปริมาณฝนสูงสุด วัดได้ 82.8 มิลลิเมตร ที่ สถานีอากาศเกษตรเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
11 ตุลาคม 2558 , 16:40 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่