นักวิชาการระบุเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงในระยะสั้นจากภาวะน้ำมันแพง สถานการณ์ณ์ในภาคใต้ และซีนามิ จากนั้นจะเริ่มดีขึ้นตามปัจจัยส่งออก ท่องเที่ยวและเมกะโปรเจ็คของรัฐ

  
     คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง หามาตรการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักธุรกิจ ร่วมสะท้อนมุมมอง ปัญหา และแนวทางแก้ไขในแต่ละภาคส่วน โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อำนวยการส่วนวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือกล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัวลงจนเกิดสภาพช็อคทางเศรษฐกิจในไทยอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2547 จากผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยผลกระทบหลักคือภาวะน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น อีกทั้งผลกระทบจากคลื่นยักษ์ซึนามิ ภัยแล้ง ไข้หวัดนก สถานการณ์ในภาคใต้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยลดลง ส่วนในภาคเหนือนั้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยซึ่งมีผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจภาคเหนือ อย่างไรก็ตามแม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวภาคเหนือลดลง แต่นักท่องเที่ยวไทยกลับมาเที่ยวภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เพิ่มขึ้น สำหรับการคาดการเศรษฐกิจเดือนนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ดูจากสัญญาณภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ด้านต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูง มีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยต่ำ และฐานะทางการคลังเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้น่าจะชะลอตัวลงในระยะเวลาสั้นจากนั้นจะค่อย ๆ ดีขึ้นตามปัจจัยการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน Mega Project ของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนตามมา
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่