ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชนและข้าราชการอำเภอเชียงดาว พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชนและข้าราชการอำเภอเชียงดาว พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ เน้นสร้างความมั่นคง และปัญหายาเสพติด
ที่หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยข้าราชการทุกหน่วยงาน ให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว พบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาในพื้นที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ และชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การค้าภายในประเทศ เพราะอำเภอเชียงดาวมีด่านกิ่วผาวอกที่สามารถทำการค้าขาย ส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพยายามผลักดันให้เกิดการซื้อขายระหว่างประเทศ เกิดการหมุนเวียนสร้างรายได้ ด้านโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ได้ฝากผู้นำชุมชนเร่งจัดทำโครงการด้วยความโปร่งใสเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวให้ส่งเสริมและเน้นเรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตสร้างรายได้อย่างมหาศาล และที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 250% จากนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ยังเน้นมาตรการป้องกันการลักลอบเผาป่าไม้และสอดส่องพื้นที่เสี่ยงต่อการชิงเผา ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะถ้าเกิดปัญหาหมอกควันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เพราะเป็นรายได้ที่สำคัญของหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดล้านนา พูดคำเมือง เพื่อรักษาเอกลักษณ์ประเพณีล้านนา และปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่จะครบรอบ 720 ปี ซึ่งเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังฝากให้ข้าราชการจงภูมิใจในการรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ทางวัฒนธรรมกว่า 700 ปี และยังเป็นพื้นที่ที่ในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพัฒนาทั้งโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และยังฝากข้าราชการสร้างความมั่นคงภายในอำเภอ เน้นการสอดส่องดูแลเรื่องปัญหายาเสพติด เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยวต่อการลักลอบขนยาเสพติด
 
12 ตุลาคม 2558 , 19:53 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่