ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับฤดูหนาวและขับรถด้วยความระมัดระวัง

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนเตรียมพร้อมเครื่องกันหนาว สำหรับฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึง พร้อมเตือนขับรถในพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง
พยากรณ์อากาศประจำวัน สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนลดลง ทำให้อากาศเย็นลงและมีอากาศหนาวบางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวจัดเตรียมเครื่องกันหนาวไว้รับฤดูหนาวด้วย โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องสัญจรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจมีหมอกในเส้นทางสัญจร
พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นในตอนเช้า มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-26 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 12.2 ม.ม.ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นในตอนเช้า มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
13 ตุลาคม 2558 , 21:04 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่