ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย หลังนักท่องเที่ยวชาวจีน เสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมผจญภัย Zip Line

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Zip line) ภายหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Zip Line) หลังเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมผจญภัย โหนสลิง (Zip Line) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติขอความร่วมมือ สถานประกอบการฟลายอิ้งสควอเรียส (กระรอกบิน) ปิดให้บริการ 3 วัน เพื่อทำการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องเล่น ขณะที่ผู้ประกอบการได้นำตัวพนักงานฟลายอิ้งสควอเรียส 2 คน ที่ดูแลจุดที่เกิดเหตุ มามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรแม่ริม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ซึ่งกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน สำหรับมาตรการเยียวยา บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต พร้อมเรียกเงินประกันจากบริษัทนำเที่ยว และเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม กรณีผู้เสียหายจากคดีความ โดยการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ Zip Line ทั้ง 14 แห่ง ครั้งนี้ เพื่อกำหนดและหามาตรการด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่น และการบังคับใช้กฎหมาย การใช้พื้นที่ป่าสงวน การดำเนินการอนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย Zip Line
พร้อมกันนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหามาตรการดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 
14 ตุลาคม 2558 , 15:47 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่