ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนรักษาร่างกายให้อบอุ่น หลังอุณหภูมิเริ่มลดลง

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนรักษาร่างกายให้อบอุ่น เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หลังอุณหภูมิเริ่มลดลง
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนลดลง ช่วงนี้อุณหภูมิเริ่มลดลง ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่น ด้วยการสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่หนา เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคได เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องระมัดระวังสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้ 1.4 มิลลิเมตร ที่สถานีเกษตรหลวง อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 องศาเซลเซียส ลมเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
14 ตุลาคม 2558 , 17:27 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่