รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบสถานประกอบการ กิจกรรมผจญภัยเหินเวหา (Zipline)

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบสถานประกอบการ กิจกรรมผจญภัยเหินเวหา เร่งวางมาตรการเข้มเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว หลังนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเร่งวางมาตรการเข้มเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยวป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญ สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาและวางมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการในระยะยาว จะเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ให้บริการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทุกแห่ง ในด้านอุปกรณ์ และบุคลากรที่ควบคุมดูแล พร้อมกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติ
ขณะที่ นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากกรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเสียชีวิตจากกิจกรรมผจญภัยเหินเวหา (Zipline) ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างกว้างขวาง ทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่ชื่นชอบและต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนเกิดความกังวล อย่างไรก็ตามจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 
15 ตุลาคม 2558 , 16:50 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่