พยากรณ์อากาศ

  
    พยากรณ์อากาศประจำวัน
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนเล็กน้อย
พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมงปริมาณ ฝนสูงสุด วัดได้ 0.1 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
15 ตุลาคม 2558 , 16:53 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่