รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบคุณภาพ ราคาพืชผัก สินค้า และอาหาร ที่ตลาดศิริวัฒนา เชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบคุณภาพ ราคาสินค้า พืชพัก และอาหาร ช่วงเทศกาลกินเจ ที่ตลาดศิริวัฒนา เชียงใหม่
ที่ตลาดศิริวัฒนา เชียงใหม่ (ตลาดธานินทร์) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ราคาสินค้า และการติดป้ายบอกราคาสินค้า ทั้งพืชผัก อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอความร่วมมือ 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของคุณภาพสินค้า อาหาร และราคา เนื่องจากเกรงจะมีการขึ้นราคา พืชผัก อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารเจ จากการลงพื้นที่ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร์) ทำให้ทราบว่า ไม่มีการขึ้นราคาอาหารแต่อย่างใด ซึ่งในปีนี้ก็มีผู้รับประทานอาหารเจมากเหมือนเช่นทุกปี สามารถรักษามาตรฐานราคาไว้ได้
ในขณะที่ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดศิริวัฒนา ให้ความร่วมมือในการติดป้ายราคาสินค้า พืชผัก อาหาร และอาหารเจสำเร็จรูปอย่างชัดเจน ตามที่ได้รับการขอความร่วมมือจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
 
15 ตุลาคม 2558 , 19:14 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่