อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนชาวสวนกาแฟระวังการระบาดของโรคราสนิม

  
    อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนชาวสวนกาแฟระวังการระบาดของโรคราสนิม เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นจากหมอก
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณ ภาคเหนือมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงตลอดช่วงระยะปลายสุดสัปดาห์นี้ ช่วงนี้สภาพอากาศชื้นเนื่องจากหมอก เอื้อต่อการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ชาวสวนกาแฟ ควรระวังและป้องกันการระบาดของ โรคราสนิม ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตด้อยคุณภาพ
พยากรณ์อากาศภาคเหนือตอนบน อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝน ฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 10.5 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝน/ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 11-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
17 ตุลาคม 2558 , 17:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่