พยากรณ์อากาศประจำวัน

  
    รายงานการพยากรอากาศประจำวัน
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ บริเวณภาคเหนือมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงตลอดช่วงระยะปลายสุดสัปดาห์นี้
พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบน อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 13.9 องศาเซลเซียส ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝน/ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 11-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
18 ตุลาคม 2558 , 20:07 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่