เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

  
    เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน เชิญประชาชนร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองแม่เหียะ และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2555 โดยใช้สถานที่ บริเวณหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสถานที่จัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาและเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ประเพณีการตักบาตรเทโวนี้ เกิดจากการเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เช่น การถวายทาน รักษาศีล เป็นต้น ตักบาตรเทโวถือเป็นงานที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่ชาวบ้านอย่างมาก เป็นเครื่องควบคุมสังคมให้ ละ ลด เลิกอบายมุข หันหน้าเข้าวัดเพื่อทำบุญ จึงมีส่วนช่วยให้สังคมเกิดสันติสุขเป็นอย่างดี
 
20 ตุลาคม 2558 , 17:32 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่