จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันสมเด็จย่า” 21 ตุลาคม 2558

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันสมเด็จย่า” 115 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร
ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายราชสดุดีและวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะและแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสมเด็จย่า 115 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร ผู้ทรงคุณูปการต่องานพัฒนาคนพิการไทย ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันสมเด็จย่าและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีนี้การจัดงานวันสมเด็จย่า มีพิธีสืบชะตาหลวง พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล การให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จย่า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์สร้างค่านิยม “คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซองไม่เกิน 4 กรัม” เพื่อลดการบริโภคน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ให้ได้วันละไม่เกิน 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม และการแข่งขันเปตอง “วันสมเด็จย่า”
พร้อมกันนี้ หน่วยบริการทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีทันตาภิบาลประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 158 แห่ง ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า และจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถาน จำนวน 3 แห่ง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการตามรอยสมเด็จย่า กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ และการให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขุดหินปูน อุดฟัน และถอนฟันโดยไม่คิดมูลค่า ขณะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2558 มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
21 ตุลาคม 2558 , 14:58 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่