ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน อากาศเปลี่ยนแปลง ดูแลรักษาสุขภาพ

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน จังหวัดเชียงใหม่อากาศเปลี่ยนแปลง ดูแลรักษาสุขภาพ
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อน “คปปุ” (KOPPU) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีทิศทางเคลื่อนตัวทางเหนือเข้าใกล้เกาะไต้หวัน ขอให้ผู้ที่จะเดินทาง ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ และเกาะไต้หวัน ในช่วงวันที่ 21- 22 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย
พยากรณ์อากาศ บริเวณภาคเหนือตอนบน มีอากาศเย็นและหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด เช้านี้วัดได้ 15.0 องศาเซลเซียส ที่ โครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พยากรณ์อากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศเย็นและหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
21 ตุลาคม 2558 , 15:19 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่