ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนอุณหภูมิยังคงมีอากาศเย็น

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนภาคเหนือตอนบนสุดยังคงมีอากาศเย็นและหมอกหนาช่วงปลายสุดสัปดาห์นี้
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ บริเวณภาคเหนือตอนบนสุดยังคงมีอากาศเย็นและหมอกหนาหลายพื้นที่ในช่วงระยะปลายสุดสัปดาห์นี้
พยากรณ์อากาศ บริเวณภาคเหนือตอนบน อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง เป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 10 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝน ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
25 ตุลาคม 2558 , 15:21 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่