จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ กำหนดเส้นทางสิริมงคล

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกำหนดเส้นทางสิริมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเส้นทางสิริมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ จะปั่นผ่านบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าบริเวณคูเมือง ผ่านข่วงประตูท่าแพ วัดสวนดอก และผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลับไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจเส้นทาง เพื่อที่จะตั้งกองอำนวยการร่วม และจุดปฐมพยาบาล ในเบื้องต้นจะมีจุดแวะพักที่วัดสวนดอก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำเรื่องการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad โดยจังหวัดเชียงใหม่ จัดสถานที่รับลงทะเบียนที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ในกรณีที่ประชาชาชนไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง และสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองที่ www.bikefordad2015.com หรือ www.chiangmai.go.th/bikefordad ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558
 
30 ตุลาคม 2558 , 14:24 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่