สวนสัตว์เชียงใหม่ แถลงข่าว ผลอัลตร้าซาวน์แพนด้าหลินฮุ่ย ครั้งที่ 2

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ แถลงข่าว ผลอัลตร้าซาวน์แพนด้าหลินฮุ่ย ครั้งที่ 2 ยืนยันมีตัวอ่อนในท้องหลินฮุ่ยขนาดใหญ่กว่าที่เคยเจอในครั้งแรก
ที่สโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รศ.นสพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ และนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ผลการอัลตร้าซาวน์แพนด้าหลินฮุ่ย ครั้งที่ 2 ภายหลังจากการอัลตร้าซาวน์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
โดย รศ.นสพ.ดร.สุดสรร เปิดเผยว่า ผลการอัลตร้าซาวน์แพนด้าหลินฮุ่ย ยืนยันได้ว่า หลินฮุ่ยตั้งท้อง เนื่องจากทีมสัตวแพทย์ พบถุงตัวอ่อนขนาดใหญ่กว่าที่เคยตรวจพบในครั้งแรก และสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นไม่สามารถตรวจฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน และสัญญาณชีพของตัวอ่อนได้ เนื่องจากแพนด้าหลินฮุ่ยไม่ให้ความร่วมมือ และมีอาการกระวนกระวาย ซึ่งทีมสัตวแพทย์ยังไม่สามารถยืนยันเรื่องกำหนดการคลอดของแพนด้าหลินฮุ่ยได้
ขณะที่ ดร.บริพัตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้นำผลอัลตร้าซาวน์ และพฤติกรรมของหลินฮุ่ย ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน และประเทศไต้หวัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองประเทศให้ความเห็นที่ตรงกันว่า หลินฮุ่ยตั้งท้องแน่นอน แต่เนื่องจากแพนด้าเป็นสัตว์ที่พิเศษ ไม่สามารถที่จะระบุระยะเวลาการตั้งท้องและการคลอดได้ จึงต้องเฝ้าติดตามพฤติกรรมของแพนด้าหลินฮุ่ยอย่างใกล้ชิด โดยทั่วไปแพนด้าจะตั้งอยู่ระหว่าง 60 – 300 วัน โดยเฉลี่ยตั้งท้องอยู่ที่ประมาณ 160 วัน
 
30 ตุลาคม 2558 , 21:47 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่