สถาปนาครบรอบ 55 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ข่าวสารน่าเชื่อถือ เพราะเราคือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ภายใต้แนวคิด “ข่าวสารน่าเชื่อถือ เพราะเราคือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้แนวคิด “ข่าวสาร น่าเชื่อถือ เพราะเราคือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่” ในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร และนายจำลอง สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมสักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในช่วงเวลา 09.30 น. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทยอยมาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีอย่างคับคั่ง และมีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จรูญ ไชยศร และนายจำลอง สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์ภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ สังสรรค์ พี่น้อง กรมประชาสัมพันธ์ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ด้วยกิจกรรมเต้นบัดสโลบ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับก้าวต่อไปของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มุ่งเน้นดำเนินการสร้างการรับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม และพัฒนา พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 มุ่งสร้างความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร สอดรับนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การที่ดีได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”
 
2 พฤศจิกายน 2558 , 17:16 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่