บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad วันแรกที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

  
    บรรยากาศการรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike for Dad วันแรกที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมารอรับบัตรคิวลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในวันแรกกว่า 2,500 คน
ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike for Dad ของจังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กว่า 15 คน ดูแลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและมีคอมพิวเตอร์ให้บริการลงทะเบียนจำนวน 10 เครื่อง โดยให้ประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนรับบัตรคิวที่บริเวณหน้าห้องประชุม และรอเรียกคิวเพื่อรับบริการ ปรากฏว่ามีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทยอยมารอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียน รับฟังปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น นำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาลงทะเบียน และเปิดเผยว่า สำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายผู้มาลงทะเบียนไว้ 10,000 คน ภายหลังเปิดระบบรับลงทะเบียนจากส่วนกลางเมื่อเวลา 09.00 น. ปรากฏว่า ระบบรับลงทะเบียนเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถเข้าลงทะเบียนได้ คาดว่าเกิดจากมีผู้สนใจลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ที่มารอลงทะเบียนว่า หากไม่ต้องการรอ ก็สามารถฝากรายละเอียดไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบให้ภายหลัง และระบบเกิดการขัดข้องอีกครั้งในช่วงเวลา 12.00 น. และกลับมาใช้ได้ในช่วงเวลา 14.00 น.
ผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเองที่ www.bikefordad2015.com หรือ www.chiangmai.go.th/bikefordad ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 หรือสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1122
 
2 พฤศจิกายน 2558 , 17:59 น. , อ่าน 1289  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่