การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Check In Chiang Mai to High Season 2015-2016

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Check In Chiang Mai to High Season 2015-2016 ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและบริการที่ยอดเยี่ยม
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตกเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่เห็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเปิดฤดูท่องเที่ยวเชียงใหม่ ด้วยเชียงใหม่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ และมีความเป็นมิตร จึงกลายเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมากมาย และปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เฉลิมฉลอง 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เพื่อยืนยันถึงศักยภาพของเชียงใหม่ว่า เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เนื่องด้วยความพร้อมของสถานที่พัก สินค้าและบริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
ด้านนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ Check In Chiang Mai to High Season 2015-2016 เป็นโครงการที่บ่งบอกถึงความพร้อมสำหรับให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและบริการที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงพร้อมผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับสากลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อย่างเต็มตัว คาดว่าในปี 2559 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่จะเติบโตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยว 8.7 ล้นคน มีรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 75,000 ล้านบาท จึงของความร่วมมือร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครอันเป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม เพื่อส่งผลให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวตลอดไป
 
3 พฤศจิกายน 2558 , 16:16 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่