มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์สัญจร

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 และศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32
ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร นำผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้จัดแสดง จากงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61 และผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 สัญจรมาแสดง ระหว่างวันที่ 4 ถึง 17 พฤศจิกายน 2558 โดยโครงการทั้งสองนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค ในการนำผลงานสัญจร ไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม ขอนแก่น ชลบุรี และจังหวัดปัตตานี นิทรรศการนี้เป็นการนำเสนอผลงานศิลปกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย สะท้อนความคิด จิตวิญญาณ และแรงบันดาลใจของศิลปินรวมกว่า 100 ผลงาน เปิดให้เข้าชมนิทรรศการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
 
5 พฤศจิกายน 2558 , 16:47 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่