ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนภาคเหนือยังมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้า

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนรักษาสุขภาพ และลดความชื้นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก่อนน้ำเข้าโรงเก็บ เนื่องจากภาคเหนือยังมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ประชาชนควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เนื่องจากระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าและบางวันอาจมีฝนตก ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้วหากเปียกฝนและน้ำค้าง ควรลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเก็บ เพื่อป้องกันผลผลิตเน่าเสียหาย
พยากรณ์อากาศ บริเวณภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 8.8 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
5 พฤศจิกายน 2558 , 16:49 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่