จังหวัดเชียงใหม่มี ยอดผู้ลงทะเบียนกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad พุ่งทะลุ 8,000 คน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad สูงถึง 8,000 คน
ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังวัดเชียงใหม่ สถานที่รับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนยังคงทยอยมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงเปิดช่องบริการให้ประชาชนลงทะเบียน จำนวน 10 ช่อง โดยปรับให้ช่องบริการที่ 8 – 10 รับลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ ทำให้การรับลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับการดูแล อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad กว่า 8,000 คน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าผู้เข้ากิจกรรมไม่ต่ำกว่า 15,000 คน
ขณะที่ กระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีในพื้นที่และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเส้นทางสิริมงคลระยะทาง 29 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด และมีจุดรวมพล 3 จุดด้วยกัน คือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมาก สำหรับจุดแวะพักของจังหวัดเชียงใหม่ในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และศาลาธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด ดำเนินการให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ สำหรับเสื้อพระราชทานและสิ่งของพระราชทานในส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานและสิ่งของพระราชทานในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
 
5 พฤศจิกายน 2558 , 21:09 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่