ยอดผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ของจังหวัดเชียงใหม่พุ่งเกือบ 10,000 คนแล้ว

  
    ยอดผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้กว่า 9,600 คน คาดว่าสุดสัปดาห์นี้ พุ่งสูงถึง 12,000 คน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยจัดช่องให้บริการลงเบียนผู้สนใจจำนวน 10 ช่องบริการ โดยแบ่งช่องบริการที่ 8 – 10 เป็นช่องบริการสำหรับการลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ และส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชาชนผู้สนใจสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว
สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในขณะนี้มียอด 9,653 คน คาดว่าในสุดสัปดาห์นี้ ยอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 12,000 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 15,000 คน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.bikefordad2015.com หรือสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
 
6 พฤศจิกายน 2558 , 19:32 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่