ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนอากาศเย็น

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนการระบาดของโรคพืชจากเชื้อรา เนื่องจากอากาศมีความชื้น
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็น ระยะนี้อากาศเย็นกับมีหมอก ทำให้สภาพอากาศมีความชื้น เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรครา แป้งในมะขามหวาน และโรคราสนิมในกาแฟ หากพบควรรีบกำจัด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังต้นอื่น
พยากรณ์อากาศ บริเวณภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 9.2 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอย อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 
6 พฤศจิกายน 2558 , 19:34 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่