พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงพระราชทานจำนวน 600 ถุง

  
    พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง
ที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ครอบครัวเด็กชายณัฐวุฒิ เชื้อไทย ราษฎรตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ และสิ่งของพระราชทาน พร้อมกันนี้ องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ภายหลังรับมอบสิ่งของพระราชการแล้วเสร็จ เด็กชายณัฐวุฒิ เชื้อไทย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวของตน จะดูแลมารดาและครอบครัวเป็นอย่างดี และจะเป็นคนดีของสังคม ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
8 พฤศจิกายน 2558 , 18:06 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่