ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็น

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็น เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่บริเวณภาคเหนือจะยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง
พยากรณ์อากาศ บริเวณภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 9.2 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอย อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 
8 พฤศจิกายน 2558 , 18:07 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่