จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ปี 2015 – 2016

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ Check in Chiang Mai to High Season 2015 - 2016
ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามโครงการ Check in Chiang Mai to High Season 2015 - 2016 ซึ่ง เป็นโครงการเชิงสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและบริการที่ยอดเยี่ยม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ช่วง High Season จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่มีธรรมชาติที่งดงาม นอกเหนือจากความงามทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี คาดว่า ในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 คน และจะมีเงินเดินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 70 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 30
ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับสากล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อย่างเต็มตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน ได้เตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
 
9 พฤศจิกายน 2558 , 15:26 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่