ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างบรรยากาศ และประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตและประเพณีของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยความร่วมมือของท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่จัดขึ้น มีการจำลองขบวนแห่ประเพณีการละเล่นของชนเผ่า การแสดงและสาธิตงานหัตถกรรมของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ การสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ ให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่อยู่ภายในสนามบิน และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา “Gateway to Lanna Heritage” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นเชียงใหม่ ในความเป็นไทย
ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการที่จะเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตและเยี่ยมชมสถานที่จริง อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย สำหรับนิทรรศการชนเผ่า จะจัดแสดงไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม 2558
 
9 พฤศจิกายน 2558 , 16:15 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่