สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ภาพกิจกรรมที่ชนะการประกวด และภาพประทับใจ จากกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ในโอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดนิทรรศการภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน 4 ภูมิภาค รวม 5 ครั้ง ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งภาคเหนือได้กำหนดจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 11.00 น. – 21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อนำภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน ที่ได้รับการคัดเลือกมาเผยแพร่ให้ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี
การจัดนิทรรศการภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน ในครั้งนี้ เป็นภาพที่ชนะการประกวดและภาพประทับใจที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดพิมพ์ในหนังสือบันทึกความทรงจำในประวัติศาสตร์ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน นำมาจัดแสดง จำนวน 1,065 ภาพ จากผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 3,851 คน
 
10 พฤศจิกายน 2558 , 17:34 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่