มหกรรมการเงินเชียงใหม่ Money Expo Chiangmai 2015 คึกคัก มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค

  
    มหกรรมการเงินเชียงใหม่ Money Expo Chiangmai 2015 คึกคัก ภายใต้แนวความคิด Beautiful ASEAN มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
ที่ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ Money Expo Chiangmai 2015 พร้อมด้วย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beautiful ASEAN” มีธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 30 แห่ง เพื่อนำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจัดมหกรรมการเงินเชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชน นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาแสดงในที่เดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าคาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีนี้อย่างแน่นอน รวมถึงค่า GDP ก็จะดีกว่าปีนี้เช่นเดียวกัน ในด้านของปัจจัยที่ทำให้กังวลว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ก็คือ ปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ รัฐบาลก็มีนโยบายเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การลงทุนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินทุนลงในกองทุนหมู่บ้าน การจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดเล็ก การปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือ SMEs และโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทยที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
จากการจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ 9 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 580,000 คน และเป็นงานที่สร้างปริมาณธุรกรรมการเงินสูงสุดในภาคเหนือรวมมูลค่า 115,000 ล้านบาท คาดว่า ปีนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ประกอบการเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
 
13 พฤศจิกายน 2558 , 16:09 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่