ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน เกษตรกรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชไร่ ผัก และดอกไม้ชนิดต่างๆ เนื่องจากอากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกกำลังเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในช่วงระยะปลายสัปดาห์นี้ ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ผัก และไม้ดอกชนิดต่างๆ ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ำค้าง โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบควรรีบกำจัด
พยากรณ์อากาศ บริเวณภาคเหนือตอนบน อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝน / ฝนฟ้าคะนองเป็น แห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 11.7 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝน / ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
13 พฤศจิกายน 2558 , 16:11 น. , อ่าน 1282  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่