6 ประเทศภูมิภาคแม่น้ำโขงเรียกร้องให้ควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ผลิตยาเสพติด

  
    ผู้แทนระดับรัฐมนตรีในภูมิภาคแม่น้ำโขง เรียกร้องให้ UNODC รณรงค์ควบคุมสารตั้งต้น ในประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อลดปริมาณการผลิตยาเสพติดในภูมิภาคแม่น้ำโขง
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ด้านยาเสพติด เรื่องแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนของทั้ง 6 ประเทศมีความเห็นร่วมกันว่า ขบวนการค้ายาเสพติดเป็นปัญหาอาชญากรรมระดับโลก การแก้ปัญหาจึงไม่สามารถแก้ได้เพียงลำพังประเทศใดประเทศหนึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกภูมิภาค ขณะนี้ ออสเตรเลียซึ่งได้รับผลกระทบจากยาเสพติด ได้ยื่นความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ ด้านงบประมาณและส่งเสริมข้อมูลข่าวสาร ระบบเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งถือ เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากประมาณการ ปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบผลิตในพื้นที่ ในแต่ละปี มีการผลิตฝิ่น 673 ตัน เฮโรอีน 50 ตัน ไอซ์ 20 ตัน ยาบ้า 1 พันล้านเม็ด และยังพบว่ามีสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในการผลิตยาเสพติดกว่า 3,000 ตันขึ้นไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย ยังได้ฝากให้ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(UNODC) ได้ทำความเข้าใจในระดับสหประชาชาติ ให้ประเทศผู้ผลิตสารตั้งต้นได้ควบคุมการผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดตั้งแต่โรงงาน ไม่ใช่ปล่อยให้ประเทศในภูมิภาคที่ขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์และกำลังคนแก้ไขปัญหากันเอง ซึ่งปัญหายาเสพติดก็จะไม่หมดไปจากสังคมโลก.//
 
18 ธันวาคม 2558 , 21:22 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่