จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานฤดูหนาวและงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดงานฤดูหนาวและงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้ จะเป็นหนึ่งกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง 2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 30 ธันวาคม 25558 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่
โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จำนวน 27 หน่วยงาน และ 25 อำเภอ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดนิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ในปี 2559 โดยให้ 25 อำเภอจัดนิทรรศการโดยการจัดร้านให้สอดคล้องกับรูปแบบ 4 ด้าน ได้แก่ โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปดีเด่นของแต่ละอำเภอและการเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของอำเภอนั้นๆ
ในปีนี้มีการแข่งเรือคะยัก ประเภทชาย -หญิง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ณ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก จะทำการแข่งขันในวันที่ 8 ม.ค. 59 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 ม.ค. 59 เวลา 13.00 -17.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดสัตว์ การป้อนนมแพะ การจำหน่ายๆสินค้าราคาถูกโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกและประหยัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
 
18 ธันวาคม 2558 , 22:24 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่