กสจ. เปิดอบรม 9 หลักสูตร สร้างอาชีพแก่สมาชิก

  
    สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ กสจ. จำนวน กว่า 250 คน เข้ารับการอบรม เพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.) โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. ทั้งหมด 9 หลักสูตร จำนวน 250 คน ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 - 20 ธันวาคม 58 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม ประกอบด้วย การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร, การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น, การติดตั้งจานดาวเทียม, การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเบื้องต้น, การทำพวงกุญแจจากผ้า, การทำอาหารไทย, การถนอมอาหาร, การเสริมสวย(การเสริมสวยสำหรับสุภาพสตรี), การซ่อมเสื้อผ้า (การตัดขากางเกงและเปลี่ยนซิบ) ซึ่งผู้สมัครควรมีพื้นฐานการใช้จักรเย็บผ้าเบื้องต้นและหลักสูตรงานประดิษฐ์เครื่องหนัง
สำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ กสจ. http://www.gpef.or.th/news-detail.php?uid=2728 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2643-1383-5 ต่อ116 หรือโทรศัพท์มือถือ 09-6820-8817.//
 
19 ธันวาคม 2558 , 19:38 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่