รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า และร่วมปั่นนำขบวนนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ไปตามเส้นทางอุทยานราชพฤกษ์ คันคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่าเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า
พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ถึงพฤษภาคมของทุกปี นอกจากจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว ยังเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เช่น สถานการณ์ไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียที่รุนแรง และยาวนาน ทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นดัชนีชี้วัดและคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย
หากได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประชาชนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน มาร่วมสังเกตการณ์ เมื่อพบเหตุไฟไหม้ป่า สามารถแจ้งเหตุผ่านทางสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้ทันที จะเป็นการป้องกันสถานการณ์ก่อนที่จะขยายเป็นวงกว้างและรุนแรงยากต่อการควบคุม และลดปัญหาหมอกควันอีกทางหนึ่งด้วย
 
20 ธันวาคม 2558 , 10:41 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่