สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม ASEAN FESTIVAL

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม ASEAN FESTIVAL เตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 31 ธันวาคม 2558
ที่บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันเปิดงาน ASEAN FESTIVAL ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ ให้ประชาชนรับทราบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการเตรียมการด้านนโยบายของภาครัฐ ผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ และประชาชนไทย เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยงาน ASEAN FESTIVAL จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2558 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยซุ้มอาหารอาเซียน นิทรรศการความรู้อาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การแสดงสุนทรพจน์ พร้อมการแสดงบนเวทีที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชาติในอาเซียน นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนได้ชิมอาหารประจำชาติอาเซียนฟรีทั้ง 10 ชาติ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน พร้อมมุมถ่ายภาพสามมิติ ร่วมเช็คอินและร่วมแชร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน
 
20 ธันวาคม 2558 , 22:10 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่