ราชบัณฑิตสัญจร ประชุมวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่เชียงใหม่

  
    ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลย์พันธ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในภาคเหนือที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
การประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน โดยข้อมูลความรู้ที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ จะได้นำเผยแพร่ในวงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่สนใจต่อไป.//
 
21 ธันวาคม 2558 , 20:55 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่