พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการป้องกันการปลอมปนข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการป้องกันการปลอมปนข้าวหอมมะลิ ป้องกันผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่กำลังเป็นช่วงผลิตออกสู่ตลาด
ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม การป้องกันการปลอมปนข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้แทนชมรมโรงสีข้าวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางมาตรการป้องกันการปลอมปนข้าวหอมมะลิ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงของผลผลิตออกสู่ตลาดรวมถึงรักษาชื่อเสียงและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำข้าวคุณภาพต่ำมาปลอมปนข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ภาคอีสาน และจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ส่งผลต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิในภาพรวมและส่งผลต่อเกษตรกรในการขายข้าวเปลือกหอมมะลิในอนาคต ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีการปลูกข้าวหอมมะลิเช่นเดียวกันและถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีของภาคเหนือ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดประชุมผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งโรงสีและท่าข้าวเพื่อกำชับ มิให้รับซื้อข้าวที่มีการปลอมปน หรือกระทำการปลอมปนข้าวหอมมะลิ เข้มงวดกวดขันในการ ตรวจสอบการขนย้ายข้าวเปลือกจากพื้นที่อื่นเพื่อนำไปปลอมปนในจังหวัด
หากตรวจสอบพบการกระทำความผิด จะมีการดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยมีการประกาศเตือนผู้ประกอบการค้าข้าว เกษตรกร ชาวนา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการนำข้าวคุณภาพต่ำมาปลอมปนข้างหอมมะลิเพื่อขาย มีความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายอาญามาตรา 141 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
22 ธันวาคม 2558 , 22:14 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่