จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 29 ราย
ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 29 ตัว และมอบให้แก่เกษตรกร กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวลาหู่ บ้านกองผักปิ้ง หมู่ 13 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 25 ตัว มอบให้เกษตรกรในอำเภอเมือง 2 ตัว และเกษตรกรในอำเภอสันป่าตอง จำนวน 2 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริจาคเงิน หรือ โค-กระบือ รวมทั้ง เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวน ช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีโค-กระบือเป็นของตัวเอง
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบโคให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 12 ครั้งๆ ละ 2 ตัวรวม 24 ตัว เกษตรกร 24 ราย ในพื้นที่อำเภอสารภี จอมทอง ฮอด เชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง แม่แจ่ม ไชยปราการ อมก๋อย แม่ออน ดอยเต่า และกัลยาณิวัฒนา และจะเปิดรับบริจาคเงิน หรือ โค-กระบือ เพศเมีย ตั้งแต่ธันวาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2559 เพี่อเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป
รัฐบาล โดย กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 โดยจัดหาโค-กระบือ ไว้ใช้งาน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรและไม่มีโค-กระบือของตนเอง จัดเรียงลำดับไว้ ธนาคารฯ จะจัดสรรโค-กระบือให้แก่ราษฎร ตามจำนวนโค-กระบือ ที่ธนาคารฯ ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป
ปัจจุบัน ธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ มีวิธีให้บริการแก่เกษตรกร ทั้ง การให้เช่าซื้อผ่อนส่ง ระยะเวลายาว 3 ปี การให้เช่าเพื่อใช้งาน การให้ยืมเพื่อทำการผลิตพันธุ์ โดยผู้ยืมจะต้องแบ่งลูกโค-กระบือ ที่คลอดออกมาคนละครึ่งกับธนาคารฯ เป็นของเกษตรกร และการยืมใช้งาน สำหรับเกษตรกร หรือ ทหารผ่านศึกที่ยากจน ไม่สามารถช่วยตนเองได้จริง ๆ อาจติดต่อขอรับความช่วยเหลือขอยืมโค-กระบือ ไปใช้งานได้ โดยธนาคารฯ จะได้จัดเจ้าหน้าที่ไปพิจารณา ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเป็นรายๆ ไป ก่อให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มพูนขึ้น ลูกโค-กระบือที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นของธนาคารโค-กระบือ ได้นำไปหมุนเวียนให้บริการแก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป.//
 
23 ธันวาคม 2558 , 20:23 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่