จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เร่งดำเนินมาตรการเน้นหนัก โดยเฉพาะดอยสุเทพกำหนดให้รถขึ้น – ลง ตามเวลา เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินมาตรการเน้นหนัก ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีการเช็คสภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวรถให้เพียงพอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดป้ายเตือนจุดเสี่ยง และการจัดระเบียบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
พ.ต.อ. พิษณุ อุณหเสรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับเส้นทางขึ้น – ลง วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 มีประกาศพนักงานจราจรกำหนดเวลาขึ้น – ลง โดยปล่อยให้ขึ้น ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 09.00 น. และ 12.00 น. – 15.00 น. และปล่อยให้รถลงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพในเวลา 09.30 น. – 12.00 น. และ 15.30 น. – 18.00 น.
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 มีประกาศห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้น ขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีการจัดที่จอดรถให้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
 
24 ธันวาคม 2558 , 20:22 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่