TCDC แถลงข่าวเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2016 กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์

  
    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ หรือTCDC แถลงข่าวเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2016 ต่อยอดสู่งานไอเดียดีไซน์ร่วมสมัย ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ของเมือง พร้อมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก
ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการ TCDC นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายปิยะ มหานุภาพ นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX ) ร่วมแถลงข่าวเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2016 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2559
โดยผู้อำนวยการ TCDC เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ ตั้งใจจัดให้เป็นโอกาสพิเศษในรอบปีที่บรรดานักออกแบบ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการหน้าใหม่ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นักศึกษา ในเชียงใหม่และต่างถิ่น ได้มาพบปะรวมพลังแสดงศักยภาพวงการออกแบบเชียงใหม่ นำเสนอผลงานไอเดียใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจเกี่ยวกับงานออกแบบ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของงานออกแบบสร้างสรรค์ในเชียงใหม่ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนให้ธุรกิจสร้างสรรค์และธุรกิจบริการอื่น ๆ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์และการออกแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือช่าง
สำหรับเทศกาลในปี 2016 นั้น จะจัดขึ้นในถนนสายวัฒนธรรม และย่านธุรกิจต่าง ๆ โดยกิจกรรมจะมีเป็นประจำทุกเดือน และมีเทศกาลใหญ่ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2558 จะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ คือ การนำเสนอผลงานใหม่ล่าสุดของบรรดานักออกแบบ ช่างฝีมือ นักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ รวมถึงนักออกแบบจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่องทิศทางและไอเดียงานออกแบบ งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดกิจกรรมกระตุ้นไอเดีย ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเข้าถึงและเข้าใจกับงานออกแบบที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่
 
24 ธันวาคม 2558 , 20:24 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่