สพฐ.มอบบ้านช่วยนักเรียนยากจน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบบ้านให้นักเรียนยากจน ในโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับเด็กชาย ชยากร ปู่ผัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปางน้ำถุ หมู่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และจัดหาบ้านช่วยเหลือนักเรียนยากจน และด้อยโอกาสโดยได้รับบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบสร้างบ้าน มูลค่าประมาณ 233,650 บาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2557 ดำเนินการสร้างบ้านให้นักเรียนในสังกัด ไปแล้ว 6 หลัง โดยหลังนี้เป็นหลังที่ 7 มีนักการภารโรงและเพื่อนบ้านช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สร้างบ้าน และมอบบ้านให้กับนักเรียนที่ยากจนทั้งประเทศแล้ว 266 หลัง.//
 
25 ธันวาคม 2558 , 20:17 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่