จังหวัดเชียงใหม่จัดงานรำลึกเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยพิบัติ
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานวันรำลึกเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับอุบัติภัย ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติทั้งเกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ ก่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย แก่ประชาชน โดยมีพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งมีใจความสำคัญ ในการสร้างระบบความปลอดภัยและการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชน เพื่อลดปัญหาอุบัติภัยให้น้อยลงได้ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ก้าวสู่สังคมที่มีความปลอดภัย
นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางช่อดอกไม้เพื่อไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตอีกด้วย
 
25 ธันวาคม 2558 , 20:20 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่