น้ำพุร้อนสันกำแพง เปิด “กาดหมั้ว ครัวฮอม” และจัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยว

  
    น้ำพุร้อนสันกำแพง เปิด “กาดหมั้ว ครัวฮอม” และจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการตามพระราชดำริ นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน นำประชาชนในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสน้ำพุร้อนธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “กาดหมั้ว ครัวฮอม” และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพท่องเที่ยวชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักน้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ เผยแพร่สินค้า Otop ผลทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
นางกฤติมา ใจกันมา ผู้จัดการกิจการน้ำพุร้อนฯ กล่าวว่า กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ตามโครงการพระราชดำริ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอีก 5 องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่ออน
โดยกิจกรรม“กาดหมั้ว ครัวฮอม” และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพท่องเที่ยวชุมชน ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่จะมีไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้ในชุมชน ตามนโยบายของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อนสันกำแพง .//
 
25 ธันวาคม 2558 , 20:23 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่