กสทช.เร่งจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและขยายเครือข่ายสื่อสารสู่ผู้ด้อยโอกาส

  
    กสทช.เร่งจัดทำแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และขยายเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมสู่กลุ่มคนด้อยโอกาส และคนพิการให้เข้าถึงเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับสำนักงาน กสทช. ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนากว่า 70 คน
พล.อ.อ. ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของ กสทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสทช.มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยการบริหารจัดการคลื่นความถี่ จัดการประมูลโดยให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทุกกลุ่ม
พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กสทช.ที่จะเร่งดำเนินการในประเทศไทยให้ยั่งยืน.//
 
26 ธันวาคม 2558 , 16:51 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่