จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ รองรับการเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ พร้อมเปิดตัวระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวและแสดงข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ พร้อมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กับภาคีที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมืองและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวและแสดงข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมในการเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อาทิ การจัดให้มีรถประจำทางสาย B1 และ B2 รถ Shuttle Bus ที่ให้บริการในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยานเชียงใหม่และจุดจอดที่สำคัญในเขตเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และรถสี่ล้อสาธารณะที่ให้บริการแบบรถประจำทางในเส้นทางต่างๆ โดยได้มีการทดสอบการเดินรถสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่แล้วในช่วงที่ผ่านมา โดยผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการ และยังมีการจัดรถนำเที่ยวสำหรับชมเมืองไว้คอยให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย
 
26 ธันวาคม 2558 , 16:53 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่