จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัว “ตลาดต้องชม....กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย”

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัว “ตลาดต้องชม.....กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย” กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน โดยใช้กลไกของตลาดชุมชน
ที่ลานก้ามปู โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัว “ตลาดต้องชม....กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย” อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เริ่มทดลองทำการเปิดตลาดมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุม สถาบันเกษตร และประชาชนผู้รายได้น้อย ผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชน เป็นช่องทางให้กับเกษตรกร และกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP พร้อมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดทำมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชนตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตั้งเป้าหมาย 231 แห่ง ทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน ตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่าย ผัก ผลไม้ปลอดภัย จากเกษตรกรโดยตรง สินค้าจาก Farm Outlet เนื้อหมู ปลา ปลอดภัย อาหารปรุงสำเร็จ เครื่องดื่ม การตรวจสารเคมีตกค้างในผักและร่างกาย การสอนปลูกผักในกระถาง การฝึกมัดย้อมผ้าด้วยคราม การทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การนวดแผนโบราณ การวาดภาพเพ้นท์เซรามิค การสอนเขียนการ์ดอวยพร โดยตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น.
 
26 ธันวาคม 2558 , 18:40 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่